Anmäl dig till vår epostlista!


Gilberto Gil kommer tyvärr inte att närvara under Tune In p g a inrikespolitiska skäl.

Aki Nawaz (Fun-Da-Mental) blir vår nye keynotespeaker!

117 band anmälda till Showcase!

DJ Morales och Paul Gunter (UK) gästar vår klubbkväll 27 mars

Tummel ger konsert 15.30 i Orkestersalen, lördag 27 mars!!

Referensgruppen har nu gjort sitt val!


Musiker och pedagoger anmäl er till workshopsprogrammet! Begränsat antal platser!

Programmet i det närmaste klart... Anmäl er snabbt - det kommer att bli trångt!!

För tider och schema, klicka här!

 

För pressbilder, klicka här!

 

Djamel Laroussi  - ny fransk stjärna på uppåtgående är gästartist fredag 26 mars

 

 
 
 
 SEMINARIER

Vi för en diskussion kring scenkonst och kulturell mångfald. Till seminarierna och workshops bjuder vi in gästtalare från när och fjärran för att inspirera oss och få oss att våga tänka i nya banor. Ett flertal seminariehållare kommer just från länder med längre och andra erfarenheter av kulturell mångfald och kulturpolitik, vilket bidrar till nya frågeställningar. Diskussion om framtida kulturpolitiska strategier varvas med praktiska exempel på hur olika aktörer arbetat med kulturell mångfald på scen.

Anmäl er per dag till våra seminarier,
dock ingen förhandsanmälan till varje seminarie separat– först till kvarn gäller på plats! 

 

Registrering:

Torsdag och fredag från kl 08.30

Lördag och söndag från kl 09.30

 


Seminarieprogram

Torsdag 25 mars

Inledning

Teshome Wondimu (S/Et) inleder och hälsar välkommen!

Teshome är Mångkulturkonsulent i Stockholms län, samt Konstnärlig ledare för Selam.

Invigning, kl 13.00-13.30

Marita Ulvskog (S), Sveriges kulturminister, inviger Tune In. Marita har som kulturminister lyft det kulturella mångfaldsperspektivet bl a genom att hon, då Sverige hade ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet, prioriterade

'Det mångkulturella Norden' och tog initiativ till att utnämna år 2006 till 'Mångkulturår'.


Sounds of Mass Consumption, kl 13.30-14.45

Aki Nawaz, Fun-Da–Mental, politiskt engagerad musiker med ursprung i Pakistan och uppväxt i England, är keynote speaker på invigningen med sitt ämne Sounds of Mass Consumption. Seminariet kommer inte endast att utmana musikbranschen, utan även den politiska ignoransen. Rösten kommer från gatan i västvärlden, från hungriga Bombay och arga folkmassor i Mellanöstern. Akis musik är endast soundtrack till motståndet – men var finns det, undrar han?

Andras musik och vår egen. Om identiet och olikhet i de musikaliska hybridernas tid, kl 15.00-16.15

Odd Are Berkaak (N) är socialantropolog och menar att vi står inför ett kulturpolitiskt dilemma kring program för undervisning i ickeeuropeisk musik. Å ena sidan har vi en önskan om att skapa ett rikare musikliv, å andra sidan är det alltid en fråga om makt vid utformandet av tankestrukturer och pedagogiska modeller. De etablerade institutionerna har en tendens att överrösta de dialoger som förekommer på 'gräsrotsnivå'. Seminariet presenterar mönster och modeller under utveckling idag och antyder något om konsekvenser inför den vidare utvecklingen på fältet.

Sverige och det mångkulturella-en fråga om stigma, representation och möjligheter, kl 15.00-16.15

Oscar Pripp (S), forskare Mångkulturellt Centrum, Botkyrka.

Inlägget handlar om hur dominerande sätt att förhålla sig till immigrantkulturer i Sverige skapar hierarkier och åtskillnad mellan majoritet och minoritet. Denna hierarkiska åtskillnad återfinner man i en mängd olika sammanhang, som bostadsmarknaden och arbetsmarknaden inom vilken kultursektorn utgör en del. I inlägget presenteras också Mångkulturellt Centrums pågående studie om mångfaldens plats hos svenska kulturinstitutioner - ett uppdrag från Kulturdepartementet.


Tag plats på scen!, kl 16.30-17.45

Nabila (S), musiker och filmartist, Daniela Kullman (S), dramatiker och poet, Farnaz Arbabi (S) teaterregissör, Hanna Wallensteen (S), skådespelerska.

Ett samtal i avspänd miljö kring vårt arbete, våra projekt, våra texter.

Festival och Filsofi, kl 16.30-17.45
Aleksander Motturi (S) är fil dr i filosofi samt producent på Bwana Club, Teshome Wondimu (S) är konstnärlig ledare på Selam, Johan von Friedrichs (S) är konsert och klubbarrangör på Bar Brazil, Eric Malm (S) är arrangör på Uncle Eric.

Hur tänker vi när vi gör en festival? Vilken filosofi ligger bakom? Vad vill vi uppnå? Behövs en festivalfilosofi eller är det bara 'att köra'?

Moderator: Christian Borg, Lira Musikmagasin.

Fredag 26 mars

Audience outreach in a cultural diverse environment, kl 10.00-11.30

Hardish Virk (UK), Audience Development Consultant will discuss the key areas that need to be adressed, before developing an audience development strategy, including methodologies, case studies and recommendations.


Världsmusik-från underground via branding till soptipp, kl 10.00-11.30

Ole Reitov (Dk) är radioproducent och kulturjournalist och Thomas Gylling(S) är programledare för Tropicopop och TV-programmet Mosquito.

På 70'talet fick man leta efter afrikansk musik på kortvågsradion. På 80'talet lancerades begreppet världsmusik och Thomas Gylling och Ole Reitov var med om att lancera World Music Charts  Europe. Hur ser de på utvecklingen idag? Har begreppet 'world music' blivit en soptunna för all annan musik?

Moderator: Christian Borg, Lira Musikmagasin.

One Piece of Me, kl 13.00-13.15

Rani Nair (S), dansare och koreograf, framför ett kort stycke från 'Pieces of Me', en dansföreställning som har premiär den 31 mars på Dansens Hus i Stockholm. Rani Nair har ett högst personligt rörelsespråk. I 'Pieces of Me' undersöker hon hur vi bär olika personligheter inom oss och hur vårt jag samtidigt förändras under andras betraktande blickar. Rani har svensk-indisk bakgrund och träning i både västerländska och asiatiska dansformer.

Vem spelar Jao?, kl 13.45-15.00

Patricio Sobrado (S), projektsamordnare och musiker från Selam och Chris Torch (S), konstnärlig ledare för Intercult presenterar kartläggningen om kulturell mångfald inom musik-och teaterscener i Stockholms län, genomförd på uppdrag av Mångkulturkonsulenten för Stockholms län.

Vilken plats har etniska arrangemang i det offentliga rummet?, kl 13.45-15.00
Khalid Salimi (N) vice ordfförande i Norges kulturråd och Lamine Dieng (S), skådespelare och kulturarrangör, ställer sig frågor kring etniska arrangemang.

Måste vi anordna s k 'blandade arrangemang'? Vilken plats får egentligen de etniska arrangemangen? Vilka kommer? Vilken tillgång har vi till de Nordiska scenerna idag?

Solutions and Acceptance, kl 13.45-15.45

Josette Bushell-Mingo (UK/S) is an awarded actress and Artistic Director for PUSH, based in both England and Sweden. Josette will show how the English organisation PUSH, is dealing with the idea of cultural diversity, within the arts in England, and how their ideas and practical solutions have led to unprecedented partnership with companies such as English National Opera and The Royal Ballet. The seminar also presents a practical session dealing with acceptance and solutions in cultural diversity both in England and Sweden.

National strategies in cultural diversity and performing arts, kl 15.15-16.45

Alan James, Officer for World Music at the Arts Council (UK), discusses the Music Department and it's role in supporting culturally diverse music - touring, sectorial initiatives, conferences, client portfolio, revenue funding etc. He informs about the Arts Council's Cultural Diversity Department's activities, further about The Decibel initiative - for Black and Asian arts development, and also about a case study for the Roots local radio campaign. He talks about the capital investment in Black and Asian led buildings/projects. Finally he focuses on a specific project The Arts Council's research into Training Opportunities for South Asian Classical Musicians.

Konferens Nomus

Fredag 26 mars, kl 10.30-15.00

Ut i vår hage? En heldagskonferens om musikutbildningen i det mångkulturella Norden

Vad blir gjort i utbildningsinstitutionerna för att spela samtidens och framtidens kulturella mångfald?

Vilka erfarenheter har man från försök att utveckla utbud som riktar sig mot musikaliska uttryck från andra delar av världen än Europa och Nord Amerika, och/eller som tar sikte på att rekrytera studenter med minoritetsbakgrund till musikutbildningen? Och vilka visioner och strategier har institutionerna för framtida utveckling? NOMUS bjuder in till diskussion kring dessa frågor där bl a dessa personer medverkar

Inledning

Stig-Magnus Thorsén, Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet; 'Musikutbildningens makt och identitet'

Paneldiskussion med Pekka Vapaavuori, rektor Sibelius Akademiet Helsinki, Bertel Kraarup, rektor Det Fynske Musikkonservatorium Odense, Gunilla von Bahr, rektor Kungliga Musikhögskolan Stockholm och Lars Brandström, utbildningschef Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet samt medverkande från Musaïk-projektet m fl.

Och härefter tid för frågor och diskussion!

Moderatorer: Steen Meier (NOMUS) och Odd Are Berkaak (Universitetet i Oslo)


Lördag 27 mars

Who's not coming?, kl 10.30-12.00

In cooperation with Intercult

Chris Torch (S), Artistic Director Intercult, Ruud Breteler (NL), Managing Director Theater Zuidplein.

About audience outreach, dialogue and diversity. With Theatre Zuidplein's activities as point of reference and establishment of an Audience Council to decide the repertoire of the theatre. Theatre Zuidplein is a theatre owned by the municipality with a national assignment to mirror the cultural diversity, a reality of Rotterdam today where nearly fifty percent of the inhabitants originates from a non-European culture.

Tre tongivande scener i Norden.

Om musik och profil, strategier och visioner, kl 10.30-12.00

Patrik Liljegren (S) musikarrangör och chef Södra Teatern i Stockholm, berättar t ex om Södrans profil som etablerad musikscen idag och hur man vill spegla nya subkulturer i framtiden. Miloud Guiderk (N) musikarrangör och chef Cosmopolite i Oslo, berättar om hur han startade Cosmopolite, om sin bakgrund och om sin konstnärliga vision - hur har den sett ut och hur ser den ut idag? Gavin Clarke (Dk) projektledare BRÆNDSTOF, berättar om sitt arbete i BRÆNDSTOF och om Oriental Cut som är en hybrid av musik- och dansprojekt, uppbyggt kring det etablerade danska världsmusikbandet Oriental Mood och internationella toppnamn från utlandet.

Moderator: Christian Borg, Lira Musikmagasin.

Youth Culture and Self-expression, kl 13.30-15.00

In cooperation with Intercult

Pierre Hivernat (Fr), Programming Director La Villette Paris, Helmut Hartmann (Au), Programming in Theatre and Dance WUK, Wien.

About ‘Les Rencontres de la Villette', an annual festival of hip-hop, rap and other expressions of youth culture in an urban environment, and about the COMEDIA based project ‘Life.Rituals', initiated WUK in Vienna. Both houses are centrally located cultural centers with a br oad range of activities, many focusing on cultural diversity and urbanism.

Nationella strategier om kulturell mångfald och scenkonst i Norden,

kl 13.30-15.00

Mariann Kommisar (N) är handläggare för mångfaldsfrågor hos Norska kulturrådet, Annika Lindblad-Nieminen (S) är handläggare för mångkulturfrågor vid Statens Kulturråd, Riitta Sepälä (Fin) är vice VD för Finska Kulturrådet samt chef för Finnish Information Theatre Center, Steen Meier (Dk) är medlem av Danska Konstrådets musikavdelning samt ordförande i NOMUS. Moderator är Björn Westeson (S), Expotekschef på Riksutställningar och f d huvudsekreterare och verksamhetsledare för Forum för världskultur.

Inflytelserika företrädare för det mångkulturella fältet i Norden, reflekterar var för sig och tillsammans kring aktuella frågor inom scenkonst och musik.

About New writing, kl 15.15-16.45

In cooperation with Intercult

Karena Johnson (UK), Artistic Director Oval House London and Maritska Witte (NL) Programming manager NES Theatres Amsterdam, will discuss different approaches to the development of plays and playwrights. Finding a voice and exploring radical expressions which reflect on the culturally diverse society, especially in an urban environment.

Glokala initiativ- arbete i gränslösa institutioner, kl 15.15-16.45

Ida Burén (S) är chefsproducent på Cirkus Cirkör, Bo Stenholm(S) är musiker på Backa Teatern. Cirkus Cirkör utvecklas med Botkyrka som bas och nycirkus är en gränsöverskridande konstform - här sker ett ständigt in-och utflöde av internationella artister, personal och föreställningar. Nya verksamheter skapas, inspirerade av mötet med världen i Botkyrka och lusten och viljan att vara förankrad i förorten. Bo Stenholm har som musiker på Backa Teater (Göteborgs Stadsteater) deltagit i gästspel i LatinAmerika, och har tillsammans med musiker i Mocambique och Egypten både skapat och framfört teatermusik i både dessa länder och Sverige. Ett samtal och en diskussion om kulturutbyte som en möjlighet att förstå varandras kulturer.

Seminarier Nomus

Seminarie 1
Community Music, lördag 27 mars, kl 10.00-16.00
Med Dave O' Donnell (UK), Community Music, London i samarbete med Roald Birkelund, Kulturcentret ISAK, Trondheim
Community Music i London startades av jazzmusikern John Stevens 1983 - som ett alternativ till mer etablerade musikundervisningsinstitutioner. Verksamheten består av kurser för unga elever som av en eller annan anledning faller utanför de etablerade institutionernas utbud, och även påbyggnadsutbud till vuxna utan formella kvalifikationer. I seminariet presenterar Dave O'Donnell bakgrunden till och verksamheten vid Community Music. Vi får också en rapport från erfarenheterna med Kulturcentret ISAK i Trondheim som har startat ett projekt inspirerat av Community Music. Seminariet är på Engelska.

Seminarie 2
Kulturmötet som metod i musiklärarutbildningen, lördag 27 mars,

kl 11.00-13.00
Med Eva Saether från Musikhögsholan i Malmö, Guro Gardsjord Heilmann koordinator Ecco International och studenter från Musikhögskolan
Sedan 1992 har Musikhögskolan i Malmö gett sina musiklärarstudenter förslag till att lägga tre veckor under sin studietid till Gambia. Fokus i kursplanen ligger på interkulturell kommunikation, och om att bli medveten om andras hållningar till musik och musikutbildning; det praktiska musicerandet blir en nyckel till förståelse av både egna och 'de andras' hållningar. Bakgrunden till studierna är behovet av att utveckla den kompetens som krävs av lärare som arbetar i mångkulturella miljöer. I oktober 2003 blev ett pilotprojekt genomfört i Argentina med målsättningen att utvidga och utveckla konceptet från Gambia. Seminariet tar utgångspunkt i Musikhögskolan i Malmös erfarenheter från projekten i Gambia och Argentina, i utbildningen av musiklärarna. Möt kurs-och projektledare, lärare och studenter!

Söndag 28 mars

Hur går vi vidare?, kl 10.30-11.30

Kristina Rennerstedt (S) chef för Statens Kulturråd (KUR), Annika Lindblad-Nieminen (S) handläggare för mångkulturfrågor (KUR), Birgitta Modigh (S) avdelningschef för litteratur och bibliotek (KUR), Erik Åström (S) avdelningschef för konst och museer (KUR), Ben Marcel (S) avdelningschef för teater, dans och musik (KUR).

Det här rundabordssamtalet med Statens Kulturråd är ett utmärkt tillfälle att påverka och låta sig påverkas genom öppna samtal, frågeställningar och diskussioner!

Nationell policy om kulturell mångfald i kulturlivet, kl 11.30-13.00

Inleder gör Manuel Ferrer (S) politiskt sakkunnig på Kulturdepartementet i Sverige.

Vilken riktning har kulturpolitiken idag, hur ser det ut inför de närmsta åren och vilka frågor bör bedrivas i framtiden? Härefter politikerdebatt med representanter för de olika partierna från kulturutskottet. Debattledare är Christian Catomeris (S) Journalist och producent vid Aktuellt och Kulturnyheterna, Sveriges Television.

Sammanfattning spioner, kl 14.00-14.30

Under Tune In kommer våra utsända hemliga agenter att delta på skilda events och här berättar de nu om sina upplevelser därifrån.

Avslutande ord…

Teshome Wondimu (S/Et) konstnärlig ledare och huvudansvarig för Tune In 2004, summerar och berättar om sina tankar inför nästkommande år…

Och sist medryckande Musik

Vi bjuder på ösig överraskning!

 

Programpunkter och tider ovan med reservation för ev. mindre förändringar!