Anmäl dig till vår epostlista!


Gilberto Gil kommer tyvärr inte att närvara under Tune In p g a inrikespolitiska skäl.

Aki Nawaz (Fun-Da-Mental) blir vår nye keynotespeaker!

117 band anmälda till Showcase!

DJ Morales och Paul Gunter (UK) gästar vår klubbkväll 27 mars

Tummel ger konsert 15.30 i Orkestersalen, lördag 27 mars!!

Referensgruppen har nu gjort sitt val!


Musiker och pedagoger anmäl er till workshopsprogrammet! Begränsat antal platser!

Programmet i det närmaste klart... Anmäl er snabbt - det kommer att bli trångt!!

För tider och schema, klicka här!

 

För pressbilder, klicka här!

 

Djamel Laroussi  - ny fransk stjärna på uppåtgående är gästartist fredag 26 mars

 
 
 
 


Fotograf: Ztefan Bertha

WORKSHOP

MUSAÏK - kulturell mångfald i musikutbildningen i Norden

NOMUS, Den Nordiska Musikkommittén, är Nordiska Ministerrådets expertorgan för musikområdet. Under namnet Musaïk har NOMUS i samarbete med en rad nordiska utbildningsinstitutioner tagit initiativ till att främja kulturell mångfald i musikundervisningen.

Som en del av Tune In 2004, önskar NOMUS ge musiklärare, studenter och andra som är intresserade av kulturell mångfald i musikundervisningen möjlighet att delta i seminarier och praktiska workshops med några av de mest intressanta pedagogerna inom fältet i Norden.

 

Våra workshops vänder sig först och främst till musiklärare, -studenter och musiker som är intresserade av utbildning och undervisning. Deltagarna ges under loppet av några dagar möjligheten att delta i en undervisningssituation, där vi jobbar med olika musikuttryck. Det förutsätts att man har med eget instrument, samt lust till att arbeta med gehörsbaserad inlärning, improvisation och dans.

 

I seminarierna tar vi upp aktuella exempel och erfarenheter genom presentationer och diskussioner om musikutbildning och musikundervisning.


OBS! Anmälan till samtliga workshops görs under "Deltagaranmälan"!!

Workhop C: Women's Voice; gamla traditioner i ny dräkt
Torsdag 25 mars och fredag 26 mars, kl 10.00-15.30
Workshopledare: Malika Makouf Rasmussen
Syftet med workshopen är att ge insikt i afrikanska musik-, dans- och sångtraditioner med vikt på södra Afrika. Women's Voice utgår från sina egna erfarenheter och arbetsmetoder i en workshop där det läggs stor vikt vid praktiska övningar i samspel, sång och dans. Bland annat fokuseras det på mbiraens betydelse och tillfälle ges att prova på detta instrument.

Women's voice består av Carola Kinasha (Tanzania), Malika Makouf Rasmussen (Norge/Algeriet), Chiwoniso Maraire (Zimbabwe/USA), Sibusisiwe Ncube (Zimbabwe), Kristin Sevaldsen (Norge) och Nasra Ali Omar (Somalia/Norge). Sedan debuten 1999 har gruppen turnerat i flera länder och gett konserter och workshops i Danmark, Sverige, Tanzania, Norge, Israel, Zimbabwe, Angola och Mocambique.
Föranmälan nödvändig. Max 20 deltagare
Anmäl dig till denna workshop här!

Workhop D: Världsmusik i klassrummet
Torsdag 25 mars, kl 10.00-17.30 och fredag 26 mars, kl 09.00-12.30
Med Lance D' Souza och lärarna från World Music Center , Århus Kommunala Musikskola (Dk)
I Århus har World Music Center de senaste åren utvecklat en modell för klassrumsbaserad musikundervisning, där lärare från Sri Lanka, Zimbabwe, Mocambique, Senegal, Spanien, Ghana och Cuba genomför projekt över en längre period i grundskolan. I denna workshop önskar vi förmedla något av erfarenheterna från Århus- deltagarna får bl a ta del av en undervisningssituation med barn från grundskolan i Nacka samt själva bli undervisade av lärarna från Århus.

I samarbete med Kultur Nacka
Av speciellt intresse för musiklärare, -studenter och musiker.

Föranmälan nödvändig. Max 25 deltagare .

Anmäl dig till denna workshop här!

Konferens

Fredag 26 mars, kl 10.30-15.00

Ut i vår hage? En heldagskonferens om musikutbildningen i det mångkulturella Norden

Vad blir gjort i utbildningsinstitutionerna för att spela samtidens och framtidens kulturella mångfald?

Vilka erfarenheter har man från försök att utveckla utbud som riktar sig mot musikaliska uttryck från andra delar av världen än Europa och Nord Amerika, och/eller som tar sikte på att rekrytera studenter med minoritetsbakgrund till musikutbildningen? Och vilka visioner och strategier har institutionerna för framtida utveckling? NOMUS bjuder in till diskussion kring dessa frågor där bl a dessa personer medverkar ;

Inledning

Stig-Magnus Thorsén, Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet; 'Musikutbildningens makt och identitet'

 

Paneldiskussion med Pekka Vapaavuori, rektor Sibelius Akademiet Helsinki, Bertel Kraarup, rektor Det Fynske Musikkonservatorium Odense, Gunilla von Bahr, rektor Kungliga Musikhögskolan Stockholm och Lars Brandström, utbildningschef Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet samt medverkande från Musaïk-projektet m fl.  

Och härefter tid för frågor och diskussion!

Moderatorer: Steen Meier (NOMUS) och Odd Are Berkaak (Universitetet i Oslo)

 

Seminarier


Seminarie 1

Community Music, lördag 27 mars, kl 10.00-16.00

Med Dave O' Donnell (UK), Community Music, London i samarbete med Roald Birkelund, Kulturcentret ISAK, Trondheim

Community Music i London startades av jazzmusikern John Stevens 1983 - som ett alternativ till mer etablerade musikundervisningsinstitutioner. Verksamheten består av kurser för unga elever som av en eller annan anledning faller utanför de etablerade institutionernas utbud, och även påbyggnadsutbud till vuxna utan formella kvalifikationer. I seminariet presenterar Dave O'Donnell bakgrunden till och verksamheten vid Community Music. Vi får också en rapport från erfarenheterna med Kulturcentret ISAK i Trondheim som har startat ett projekt inspirerat av Community Music. Seminariet är på Engelska.

 

Seminarie 2

Kulturmötet som metod i musiklärarutbildningen,

lördag 27 mars, kl 11.00-13.00

Med Eva Saether från Musikhögsholan i Malmö, Guro Gardsjord Heilmann koordinator Ecco International och studenter från Musikhögskolan

Sedan 1992 har Musikhögskolan i Malmö gett sina musiklärarstudenter förslag till att lägga tre veckor under sin studietid till Gambia. Fokus i kursplanen ligger på interkulturell kommunikation, och om att bli medveten om andras hållningar till musik och musikutbildning; det praktiska musicerandet blir en nyckel till förståelse av både egna och 'de andras' hållningar. Bakgrunden till studierna är behovet av att utveckla den kompetens som krävs av lärare som arbetar i mångkulturella miljöer. I oktober 2003 blev ett pilotprojekt genomfört i Argentina med målsättningen att utvidga och utveckla konceptet från Gambia. Seminariet tar utgångspunkt i Musikhögskolan i Malmös erfarenheter från projekten i Gambia och Argentina, i utbildningen av musiklärarna. Möt kurs-och projektledare, lärare och studenter!

 

Workshop A: Nordisk Bátá – med Mats Edén och Tina Quartey
Torsdag 25 mars, kl 09.00-16.00 och fredag 26 mars, kl 09.00–17.00 / UTGÅR!

Workshop B: Östlig vind – klezmer för blåsorkester!
Fredag 26 mars och lördag 27 mars, kl 10.00-15.30  / UTGÅR!